Trong năm 2019 và đầu năm 2020, ITAXA đã đầu tư tăng thêm một số máy in và máy sau in - tăng cường mạnh mẽ năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.


Máy in offset 5 màu HEIDELBERG CD 102 (Đức), khổ 72x102cm, có tráng phủ online, tốc độ tối đa 15.000 tờ/giờ chuyên in các xuất bản phẩm và bao bì giấy cao cấp.

 

Máy in offset 4 màu KOMORI G40 (Nhật), khổ 72x102cm, tốc độ tối đa 16.500 tờ/giờ chuyên in các xuất bản phẩm và bao bì giấy cao cấp

 


Máy liên hợp keo PBM 24 trạm bắt tay, 15 kẹp, khổ A3 - tốc độ 5000 cuốn/giờ.

 


Máy Liên hợp kim bắt liên HORIZON, 5 tháp, có khả năng bắt 50 liên, tốc độ lên tới 6000 cuốn/giờ

 


Máy xếp 4 vạch cho tay sách 32 trang, tốc độ 12.000 tờ/giờ